หารายได้เสริม จ้างงานฝีมือจิ้มทิชชู่ รับงานทําที่บ้าน อาชีพอิสระ ค่าจ้างแผ่นละ 200 บาท


หารายได้เสริม จ้างงานฝีมือจิ้มทิชชู่ รับงานทําที่บ้าน อาชีพอิสระ ค่าจ้างแผ่นละ 200 บาท แนะนำงานประดิษฐ์สร้างรายได้ เป็นรูปแบบงานศิลปะ จิ๊มทิชชู่เป็นภาพต่างๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถทำงานที่บ้านได้ รายได้เสริมงานฝีมือ ทำได้ทั้งแบบมีค่ามัดจำและไม่มีค่ามัดจำ


สำหรับผู้ที่สนใจงานฝีมือจิ้มทิชชู่ เลือกทำได้ 2 แบบ

1. แบบมีมัดจำงาน 
- มีค่ามัดจำงานและอุปกรณ์ทางร้าน 800 บาท
- ส่งงานครบ 10 ครั้ง ร้านคืนเงินมัดจำให้
- ค่าจ้างให้แผ่นละ 150 บาท
- สามารถรับงานทำที่บ้านได้
- ได้รับงานครั้งละ 2 แผ่น ไม่กำหนดเวลาส่งงาน

2. แบบไม่มีค่ามัดจำงาน
- ผู้ทำต้องศื้อภาพและอุปกรณ์ทำเอง แผ่นละ 100 บาท
- ค่าจ้างให้แผ่นละ 200 บาท
- ทำ 6-10 แผ่น กำลังส่งภายใน 60 วัน
- ทำ 11 แผ่นขึ้นไป กำหนดส่งภายใน 1 ปี
- ทำเสร็จ ส่งงาน รับค่าจ้างเงินสดทันที
- รับงานทำที่บ้านได้ ทำได้ทุกจังหวัดทั่วปรเทศ

สนใจรับงานติดต่อสอบถาม
Tel. 087-202-0894
Line : 0872020894