หางานทําที่บ้าน งานสําหรับแม่บ้าน คนท้อง คนว่างงาน ที่ต้องหารายได้พิเศษ


หางานทําที่บ้าน งานสําหรับแม่บ้าน คนท้อง คนว่างงาน ที่ต้องหารายได้พิเศษ โดยสามารถทำช่วงเวลาที่เราว่างได้ (เป็นงานที่ทำผ่าน Computer และ Internet เป็นหลัก) ทำแบบ Part Time ควบคู่กับงานประจำหรือขณะเรียนได้โดยไม่กระทบ โดยทางบริษัทจะมีข้อมูลในการทำงานไว้ให้ สามารถรับงานทำที่บ้านได้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางเราสอนงานให้ก่อน สามารถเริ่มงานได้ทันที