บทความ : ความคิดเห็นจากผู้ทำงานที่บ้านมีผลสำรวจในประเทศอเมริกา เรื่องการรับงานกลับไปทำที่บ้าน ในประเทศสหรัฐฯได้ข้อสรุปว่า การทำงานทางไกลจากที่บ้าน อาจจะเป็นสิ่งที่ลูกจ้างและนายจ้างได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย มีลูกจ้างส่วนหนึ่งต้องการอิสรภาพจากการได้ทำงานที่บ้าน ในขณะที่นายจ้างก็อาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายเงินเดือน และค่าสถานที่สำนักงานต่างๆอีกด้วย

ต่อไปนี้จะเป็นความคิดเห็นจากผุ้ทำงานที่บ้าน สำรวจโดย เว็บไซต์ Business News Daily

1. เมื่อถามถึงข้อเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย พวกเขาบอกว่าตัวเองรู้สึกมีความสุขมากขึ้น จากการทำงานที่บ้าน ระดับความเครียดของเขาดูลดลง ไม่ต้องทำตามนาฬิกาปลุกที่คอยปลุกทุกๆเช้า หลุดพ้นจากวงจรชีวิตเดิมๆได้

2.บริหารเวลา และมีความรับผิดชอบมากขึ้น การที่ได้ทำงานที่บ้าน จะมีรูปแบบอิสระในการทำงานมากขึ้น ทำให้เรารู้จักการแบ่งเวลา และรับผิดชอบต่อตัวเองดีขึ้น

3. ซื่อสัตย์มากขึ้น ก่อนหน้าที่พวกเขาจะได้ทำงานที่บ้าน พวกเข้าต้องเดินทางไป-กลับที่ทำงาน ผู้ทำงานที่บ้านร้อยละ 76 บอกว่า พวกเข้าได้รู้ว่าได้ให้เวลากับงานมากขึ้น และซื่อสัตย์ต่อบริษัทมากขึ้นหลังจากได้ทำงานที่บ้าน

ผลสำรวจบอกอีกว่า ร้อยละ 86 ของผู้ทำงานที่บ้านบอกว่าพวกเขารู้สึกดีกว่าและสร้างผลผลิตได้มากกว่าเมื่อได้ทำงานที่บ้าน

ข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นไปในทางเดียวกับการวิจัยของฟอร์เรสเตอร์ที่ทำนายว่าในปี 2016 ร้อยละ 43 ของแรงงานสหรัฐฯ จะกลายเป้นผุ้ทำงานที่บ้าน


ขอบคุณ lionjob.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น