เทคนิค 7 วิธี ที่ให้เราทำงานทําที่บ้านอย่างมีความสุข


ในสมัยปัจจุบัน งานทําที่บ้าน เป็นนิยมกันมากในปัจจุบัน เพระาว่ารูปแบบงานง่าย สะดวก และเหมาะกับคนที่มีเวลาว่าง สามารถทำเป็นรายได้เสริม หลังเลิกงานประจำ/เลิกเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนยุคใหม่ 

วันนี้เรามี เทคนิค 7 วิธี ที่ให้เราทำงานทําที่บ้านอย่างมีความสุข เรามาดูกันเลย1) ปรับเปลี่ยนบุคลิคภาพ ให้เหมาะกับตำแหน่งและลักษณะงาน

- ความประทับใจแรกเห็น ผู้ที่มีบุคคิลภาพที่ดี มักจะสร้างความเชื่อมั่น เคารพ นับถือ และย่อมช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้นกว่าเดิมแน่นอน 

2) แลกเปลี่ยน หรือสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน

- เราไม่ได้ทำงานคนเดียวในโลก ยิ่งการทำงานที่บ้าน อย่าฉายเดี่ยว ยิ่งงานที่ต้องทำกันหมู่คณะ หรือเป็นทีม การออกไปพูดคุยแลกเปลี่ยน ย่อมทำให้เกิดมุมมองที่แตกต่าง ถ้าเรามีมนุษย์สัมพันธ์ดี ย่อมทำให้มีความสุขในการทำงาน

3) ศึกษาหาความรู้วิธีการทำงานให้ดีกว่าเดิม

- งานคือความรู้ใหม่ หรือการท้ายทายที่ไม่มีหยุดนิ่ง ต้องตื่นตัวกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำไปแก้ปัญญา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทำให้ผลงานที่ออกมาดียิ่งขึ้น และยังได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง เราสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากที่บ้านได้ โดยใช้ Internet 

4) หากต้องการคลายเครียด ลองหาอะไรผ่อนคลายทำ

- การทำงานมากไป อาจจะทำให้เกิดความเครียดสะสม โดยเฉพาะการทำงานที่บ้านอยู่คนเดียว เจอแต่สิ่งเดิมๆ อาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงไป ลองๆหาอะไรทำแก้เครียด มันช่วยให้เราลดความตึงเครียดในการทำงานได้

5) อย่าจิงจังกับงานและชีวิตจนเคร่งเครียด

- ชีวิตกับงาน เราควรจัดให้มันลงตัว เราทำให้มันดีที่สุด เท่าที่เราทำได้ ผลลัพธ์ออกมา จะไม่สำคัญเลย ถ้าคุณตอบตัวเองได้แล้วว่า เราได้ทำเต็มที่แล้ว

6) วางแผนงานเป็นลำดับและความสำคัญก่อน-หลัง

- นี่อาจจะเป็น "จุดอ่อนของงานทำที่บ้าน" เพราะว่ามันอิสระ ไม่มีใครมาบีบบังคับเรา ฉะนั้นเราควรจัดลำดับของงานให้ดี อันไหนสำคัญ อันไหนควรทำก่อน-หลัง เพื่อง่ายต่อการจัดการให้มันสำเร็จลุล่วงไป

7) กำหนดเวลาพักผ่อน และการทำงาน

- การพักผ่อนเป็นที่สิ่งที่สำคัญ เพรสะว่ามันจะช่วยเพิ่มพลังให้กับตัวคุณ ได้ออกไปเจอกับภารกิจในแต่ละวัน เพระาฉะนั้นการเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญ หากตรากตรำทำงานหนักมาไป อาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่อๆไป ออกมาไม่ดี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น